Monday, October 27, 2008

från farc till frihet

Ännu en dag av alldeles fantastiskt nyhetsflöde. Efter åtta år i Farc:s fångenskap lyckas den gamle Oscar Tulio Lizcano rymma o med livet i behåll hitta friheten. Här bbc:s täckning.

4 Comments:

Blogger Janne W said...

Skönt o se när tragiska kidnappningar får ett "lyckligt" slut, om man kan anse att ett så långt kidnappningsdrama överhuvudtaget kan vara lycklligt ur något perspektiv.

Det är även intressant o se hur fångvaktaren framställs som hjälte, och att det låter som han helt osjälviskt riskerade sitt liv för att hjälpa Oscar att fly. Något som inte framkommer är att många av fångvaktarna inom både Farc och inom de drogsyndikat vilka utövar politisk påtryckning genom kidnappningar, är "fångar" även dom. De är unga killar o tejer som placeras i kidnappningslägrena för att vakta vilket dom gör under minst sagt usla förhållanden och där deras befäl eller chefer inte ger dom något alternativ. Dom lever under samma förhållanden och så tätt ihop med dom kidnappade, vilket ibland leder till väldigt märkliga relationer sett utifrån de utomståendes perspektiv.

Medierna borde ge en mer komplett bild av en komplex situation som många av fångvaktarna befinner sig så att fler föstår att dessa individer inte är antingen endast monster eller hjältar. Allt är inte svart eller vitt och jag tror säkert att just den här vakten hade minst lika goda inetentioner att komma ifrån lägret som Oscar.

Janne Wikström

3:13 PM  
Blogger magnus linton said...

apselut. problemet med omvärldens idé om det svarta o vita i colombias krig är mkt problematisk. har skrivit ett långt reportage om "krigets ungdomar" som kommer i nästa nummer av tidningen latinamerika. berör inte specifikt fångvaktarnas situation men ger en bild av de värpnade gruppernas komplexitet.

3:42 PM  
Blogger Janne W said...

Ska bli mycket intressant att ta del av ditt reportage. Kul att det kommer med i tidningen latinamerika, speciellt då själv är med i latinamerikagrupperna i götet vilka arbetar med att just ge ut en mer sammanhållen o de facto korrekt bild av olika skeenden i latinamerika.

Jag anser att problematiken i latinamerika behövs belysas ur så många differentierade perspektiv som möjligt. Specellt då många "experter" inom media endast koncenterar sig på det formella med siffror och statistik.

11:16 PM  
Blogger magnus linton said...

yep, i fallet colombia är kontext extremt viktigt. några vattentäta skott mellan gerilla, paras o civila finns inte. de väpnade grupperna finns överallt o smittar av sig på alla nivåer i samhället. allt flyter ihop o det är just det som skapar en så läskig situation.

11:50 PM  

Post a Comment

<< Home