Wednesday, October 29, 2008

Regeringen vs verkligheten

I nya rapporen ¡Déjennos en paz! La población civil, víctima del conflicto armado interno de Colombia slår spanska Amnesty fast att 1400 civila mördades i Colombia under 2007, hundra fall mer än de 1300 som försvann 2006. Militären uppges som skyldig i 330 fall, paramilitära grupper i 300 och gerillan i i 260. Rapporten visar att 305 000 människor drevs på flykt under 2007, och det totala antalet internfyktingar ligger i dag någonstans mellan 3 och 4 miljoner. Hela regeringen Uribes politiska idé bygger på att det alls inte finns någon väpnad konflikt i Colombia, bara terrorgrupper som saboterar den annars väl fungerande demokratin, och det är en ståndpunkt som allt oftare får omvärlden att skratta högt åt presidenten. Nyligen, då Amnesty presenterade rapporten, vågade Uribe till och med hävda något som inte lär få världen att sluta skaka på huvudet: "Här i Colombia har vi en demokrati lika respektabel som vilken som av de europeiska." En ståndpunkt som snart bara delas av en lika världsfrånvänd och politiskt död person - W.

1 Comments:

Blogger Janne W said...

Härlig ledare, den fantastiska Uribe.

Märkligt hur många ledare hänvisar till en totalt demokratisk konstitution när dom talar offentligt om hur landet styrs. Samtidigt när dom skiter på samma konstitution när dom fattar dom reela besluten bakom stängda dörrar.

Kan inte vänta nog tills, som du berskriver honom som "världsfrånvänd och politiskt död person" Bush åker ut från vita huset. Får bara hoppas att inte reliken Macain tar hans plats.

1:11 AM  

Post a Comment

<< Home