Wednesday, April 23, 2008

kris & mer kris

tisdagen 22/3 blev nattsvart för president alvaro uribe; i dag har även hans kusin o främste politiska allierade - senatorn mario uribe - häktats misstänkt för inblandning i politiska massmord, det som här går under namnet "den parapolitiska skandalen". när riksåklagaren i morse gav order om gripande flydde sr uribe till costa ricas ambassad i ett förvirrat försök att söka politisk asyl, vilket förstås nekades honom. för bara två timmar sen hämtades han av rättvisan o fördes under djupt förnedrande former ut från ambassaden medan en stor folkmassa skrek "mördare! mördare!" inför världens samlade reportrar. aldrig har familjen uribe stått lägre i kurs.

händelsen är bara den senaste men för regeringen den i särklass allvarligaste i en lång räcka politiska skandaler som nu kastar landet in i sin djupaste politiska kris på decennier. hela 77 av kongressens medlemmar är idag under utredning i den parapolitiska skandalen o 33 är redan häktade vilket gör att kongressen saknar legitimitet o ingen vet riktigt hur den ska kunna fortsätta arbeta. fler gripanden är dessutom att vänta. redan för ett år sen stod det klart att president alvaro uribe - enligt många hjärnan bakom de paramilitära massmördarbandens utbredning i colombia - en vacker dag skulle se skandalen krypa riktigt nära den egna personen o frågan har mer varit när än om hans närmaste män skulle gripas. vad uribe - fortfarande, paradoxalt nog, americas mest populäre president - nu ska ta sig till är den stora frågan.

det goda med dagens skandal är att den tydligt visat en sak; den colombianska rättsapparaten fungerar, colombia är ett land där principen om maktdelning trots allt fortfarande gäller. presidenten har det senaste året på olika sätt (se tex min senaste krönika i obs) försökt underminera de oberoende domstolarna o åklagarväsentet på ett sätt som liknat utvecklingen i venezuela, men dagens händelse visar att den juridiska delen av demokratin trots allt är intakt. hade mario uribe inte så fatalt gjort bort sig själv o presidenten med det misslyckade asylansökningsförsöktet utan bara lämnat över sig till polisen i väntan på utredning hade krisen inte briserat på samma sätt, men nu är det för sent. här new york times o bbc:s täckning.

det mest besvärande för presidenten är att det här inte är en kusin vem som helst utan den person med vilket han byggt hela sin politiska karriär. de två uribes har delad politisk bakgrund o startade tillsammans det parti som blev presidentens start på sin kampanj till valet 2002, ett parti vars samtliga kongressmän i dag är fängslade. om anklagelserna visar sig sanna - att mario uribe har sammanträtt med flera paramilitära massmördare o bett om deras tjänster, samt använt sig av liknande yrkesmördande grupper för att tillskansa sig jordegendomar - är det få som tror att detta skulle skett utan den nuvarande presidentens kännedom. ett gripande av colombias president är i nuläget inte ett osannolikt scenario. o vad händer då? ingen som vet.

för vänstern här har det länge stått klart att det så kallade paramilitära fenomenet (bland annat beskrivet i detta reportage i ordfront) - dvs ett strategiskt politiskt massavrättande av tusentals människor, främst under de sista åren av nittiotalet o de första på nollnolltalet - varit uttrycklig statlig politik, men det är en analys som högern vägrat att ställa upp på. vad alvaro uribe nu ska göra återstår att se, men den kanske viktigaste slutsatsen av dagens händelse är att det satts en punkt för högerns möjligheter att in absurdum hävda att deras politiker inte har blod på händerna o att staten är ren. en stor spegel har helt enkelt ställts framför dem, inte minst framför presidenten.

6 Comments:

Anonymous August said...

Kusligt. Läst ditt reportage Dödens Palm härom dagen. Mycket bra.

Undrar en grej... Hur många har egentligen dött i det Colombianska inbördeskriget? Svårt att hitta siffror.

Det är mycket underligt att nästan inget rapporteras från konflikten här i Sverige...

12:45 PM  
Anonymous Wolfgang said...

Intressant att du även i denna situation inte kan hålla dig från att sådär i förbifarten slänga lite skit på Chavez. Att du när ett djupt hat mot det venezuelanska folket och Chavez har man ju märkt sen länge. Men allvarligt, var det verkligen nödvändigt att i detta sammanhang jamföra med Venezuela för att förklara Colombia bättre än Venezuela.

För mig är linjen rätt glasklar vad som är värst mellan ett totalt illegitimt parlament som består av massmördare med anhang och en (påstått) icke fungerande maktdelning (enligt en liberal statsprincip)

9:40 PM  
Blogger magnus linton said...

wolf: om du läst vad jag skrivit om chavez vet du att ingen annan svensk journalist publicerat så mkt positivt om honom i svensk mainstreammedia som jag. hat känner jag inte mot något folk, men jag tycker monokulturer är tråkiga. jag är helt för en liberal maktdelningsprincip o tycker folk som föraktar sånt är rätt blåsta. ang colombia är vi överens; parlamentet är ett mkt obehagligt skämt - men det har inget med principer att göra.

aug: svårt med siffror i ett land där de flesta mord inte rapporteras då en sån rapportering ofta betyder att man sätter sitt eget liv på spel, men cip:s colombia-program (http://ciponline.org/colombia) är fullpackad med siffror ur oilka vinklar. kolla den.

5:52 AM  
Blogger August Torngren Wartin said...

Ok! Tack!

3:51 PM  
Anonymous Anonymous said...

Magnus, du skriver väldigt ofta om hur stort stöd Uribe har i Colombia. Colombia har ju sina politiska problem, kan du inte skriva om hur stort valdeltagandet är och hur stort stödet för Uribe är i förhållande till folkmängden? Det vore mycket intressant...

4:44 PM  
Blogger magnus linton said...

ano: valdeltagandet var om jag minns rätt inte mer än 45% valet 2006 då uribe vann med sina 62%, men då var han långt ifrån kontintentens mest populära. det jag syftat på är Mitofskys (baserat i Mexico) regelbundna undersökningar om kontinentens popularitet där uribe i senaste ledde stort med sina 78% (chavez tvåa med 61%). efter senaste krisen steg stödet, enligt flera opnionsudersökningar vars seriositet jag inte kan uttala mig om, till 84%.

7:19 PM  

Post a Comment

<< Home