Thursday, April 10, 2008

intressant,

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Hur menar du intressant?

6:37 PM  
Blogger magnus linton said...

bara som i att alla nyheter byggda på avhopp är intressanta för då börjar folk kasta skit på varandra åt alla håll o mer sanning kommer fram.

7:07 PM  

Post a Comment

<< Home