Wednesday, October 29, 2008

Intellektuella o kriget

Ett initiativ från ett antal intellektuella riktat mot Farc med en uppmaning om att de ska inleda en bred fredsdialog i syfte att få flera latinamerikanska presidenter att medla i konflikten har besvarats positivt av gerillan. Jag analyserade nyheten för franska tevekanalen Franc24 igår o var mkt skeptisk, men kanske var det en förhastad slutsats. I dag har flera colombianska röster uttalat sig positiv o hoppfullt inför Farcs tillmötesgående svar. Här en nyhetsartikel för den som läser spanska. Har för egen del sett lite för många sådana här initiativ o för få resultat för att våga hoppas särskilt mycket.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home