Monday, January 21, 2008

rätta steg

i spanska el pais 19/1 skriver norman gall den intressanta artikeln "El Olvidado Progreso de America Latina" apropå den globala diskussionen om kontintenten fram- eller bakåtsteg. finns säkert ett gäng liknande artiklar på engelska för texten är en recension av michael reids bok "Forgotten Continent: The Battle for Latin America's Soul" (Yale University Press, 2007). tesen, både reids o galls, är att många verkliga framsteg de senaste decennierna inte uppmärksammats i omvärlden eftersom de flesta medier fortsätter att vara besatta av medialt gångbara gestalter som hugo chávez o andra sorters mer enkelt beskrivna "revolutioner" vars hållbarhet är oklar. de viktigaste landvinningarna är enligt reid, the economist man i latinamerika, konsolideringen av demokratin och ett definitivt stopp för den typ av hyperinflation som länge härjade på kontintenten. i stället för de ödesbeskrivningar som ofta gjorts av vad som i dag händer i latinamerika borde den rika världens medier, enligt reid, fokusera den mer långsiktiga progressivitet som är ett faktum i länder som brasilien, peru, colombia, mexiko, argentina o chile. peru är det kanske tydligaste exemplet o förga förvånande är urbaniseringen en av de främsta motorerna i förbättringen av de fattigas liv: "De människor som övergivit Anderna och i stället flyttat till de stora städerna vid kusten, framför allt Lima, har lämnat misär och isolering bakom sig. Storstaden har inte givit arbete åt alla deras barn och visst är de nya förhållandena ofta svåra, men situationen är för de allra flesta mycket bättre än den var på landsbygden." gall skriver det inte, men gör man en genusanalys av denna process är det uppenbart att kvinnor är de som tjänar mest på en flytt till stan. har skrivit om detta på flera håll, bland annat i expressen.

2 Comments:

Blogger Joel. A said...

Hej Magnus.. Har du nån mailadress jag kan nå dig på.
Du hade en föreläsning uppe i Kramfors för vår klass.
/Joel
http://blogg.joel-alvarez.com

2:44 PM  
Blogger magnus linton said...

hej joel. var skoj där i kramfors. min mejl är magnuslinton@yahoo.se eller tel +57-1-281 72 65. allt bäst./m

3:17 PM  

Post a Comment

<< Home