Wednesday, December 19, 2007

sant om chile

i diskussion om latinamerika med marknadsliberaler brukar chile vara deras paradexempel på varför ekonomiska avregleringar är rätt o regleringar o statliga interventioner fel. i många år nu har de rapat det chilenska exemplet för att stärka sin sak o de har liksom fått rätt i debatten eftersom vänsterister bekräftat dem genom att också kalla chiles politik efter pinochet "nyliberal" samtidigt som det är ovedersägligt att landet de senaste 20 åren visat upp en ekonomisk tillväxt o höjd levnadsstandar som få andra länder i världen. i latinamerika finns inget liknande, chile är helt outstanding på kontinenten. men är detta ett resultat av marknadsliberalism? knappast. förra året kom manuel castells bok "Globalización, desarrollo y democracia: Chile en el contexto mundial" som var en brutal vidräkning med synen på chile som det marknadsliberala undret o nu ligger ett föredrag om boken ute här. finns oxå en sammanfattande artikel full med bra research som bland annat konstaterar: "Since the end of the Pinochet dictatorship, Chile has seen a substantial improvement in the living conditions of its population, an unprecedented reduction of poverty and dramatic progress in education, housing and health. “In many ways,” Castells explained, “ Chile is the only success story of Latin American development.” In the United States and throughout the world this singular success has largely been attributed to the free market, laissez-faire economic model implemented by Pinochet and his economic czars, known as “the Chicago Boys.” However, the empirical data — which Castells supplied in great quantity, having carried out research on the subject for a book he published in 2006 — emphatically refutes this notion."

20 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Men kan du inte visa datan som visar att liberaliseringarna i Chile inte har stått bakom landets ekonomiska tillväxt? Bara för att man skriver att det inte är så, så blir det ju inte sannt. Jag väntar på en genomgång av ekonomiska modeller, regressions analyser av relevanta variabler och data, analyser av skeenden och händelser i Chile de senaste 25 åren som visar att marknadsekonomin inte skulle ha något att göra med landets utveckling. Detta vore mycket intressant att ta del av.

9:31 AM  
Blogger magnus linton said...

gå bara vidare på länken jag la ut, där finns allt. dels ett två timmar långt filmklipp från ett seminarium med castells där han drar hela förloppet o dels ett sammadrag av föredraget i textform. ingen har sagt att marknadsekonomi inte har med saken att göra - det har den i all utveckling, men att en smart stat med rätta investeringar, subventioneringar, regleringar o förvaltande av vissa kärnnäringar varit helt avgörande. the washington consensus renodlades inte i chile, utan i länder som bolivia. o det vet vi ju hur det gick.

2:33 PM  
Anonymous ola said...

HUr kommenterar du Johan Norbergs inlägg om att du fått Chiles grad av liberaliseringar om bakfoten?

7:33 PM  
Blogger magnus linton said...

har inte sett nåt sånt - var står det?

8:55 PM  
Blogger Niklas Lindgren said...

prova här:
http://www.johannorberg.net/?page=displayblog&month=12&year=2007#2491

10:10 AM  
Anonymous August said...

Bra inlägg apropå ämnet:

http://berghsbetraktelser.squarespace.com/blogg/2007/12/20/nyliberalism-ekonomisk-frihet-och-chiles-valfardsstat.html

5:56 PM  
Blogger magnus linton said...

lustig diskussion detta. norberg tillbedjer frasers siffror som nykommunisterna chavez. har fortfarande inte sett en kommentar där som inte vilar på fraser, fraser o fraser. det finns, helt riktigt, en allt-som-är-dåligt-är-nyliberalt-vänster men den har jag aldrig tillhört. utveckling bygger på fungerande marknader o fungerande stater (eller andra kollektiva politiska kroppar, som eu). min, eller snarare castells (jag är generellt dålig på chile), poäng var inte att säga att chiles marknads- o exportorienterade ekonomi inte varit viktig för framgången, bara att det inte är det som varit mest avgörande för att också DEN FATTIGASTE (för mig viktigast om man ska snacka utveckling) halvan av befolkningen fått det bättre. som castells visar har de statliga initiativen - av vilka jag nämnde några - varit minst lika viktiga i "det chilenska undret". landet har en mkt tydlig förebild i den politik som förts, nämligen den europeiska välfärdsstaten. om det finns en vänster som sätter likhetstecken mellan liberalt o dåligt så finns det utan tvekan en höger som lika intellektuellt desperat sätter samma tecken mellen liberalt o bra o vad jag kan se är norberg en av den frontens fanbärare. minns inte norbergs position i emu-frågan, men jag tror att vi där har ett bra o användbart exempel i synen på relationen marknad/stat(överstat); svensk vänster var emot för emu var tokliberalism, svenska (extrem)liberaler var emot för det var toksocialism. jag var för. jätteför. just därför att det var/är ett utmärkt exempel på ett kollektivt (politiskt) försök att förbättra marknader, eller som joseph stiglitz skulle ha sagt "make globalization work". upplys mig om norberg var för emu, men problemet med trovärdigheten i hans fall (tar man jobb som timbrodräng har man en livslång uppförsbacke i trovärdighetsfrågan även om man slutar som ung) är att man aldrig hör honom argumentera för högre skatter, statlig förvaltning av vissa kärnnäringar, storskaliga kollektiva ingrepp för att rädda miljön, etc - utan bara det eviga mantrat framfört som inverterad tokvänsterlogik: mer frihet för kapital=alltid, alltid, alltid rätt. håller med om att det var svagt av dn att inte ta in repliken på stefan jonsson (uppskattar mkt norberg som debattör), men i fallet norberg är ju problemet just det jonsson påpekade: kapitalismen har blivit religion. det kommer säkert gå bra för chile, tack vare att det finns en fungerande stat o regering med en politik som försår att rätt använda globalieringens möjligheter.

6:50 PM  
Anonymous Craxi said...

Du gillar inte punkt och stor bokstav va?

10:22 PM  
Anonymous Danne said...

"... som castells visar har de statliga initiativen - av vilka jag nämnde några - varit minst lika viktiga i 'det chilenska undret'. "

Nja... Du behöver nog läsa på lite mer om ekonomi om det är en rimlig slutsats enligt dig. Kan du inte utveckla det resonemanget lite, det är alltid kul att höra hur ökat välstånd kommer från Keynes teorier. Uppfriskande, såsom Pippi Långstrump eller nåt.

10:38 PM  
Blogger magnus linton said...

om du läser på lite svenska o återkommer med en begriplig mening ska jag försöka.

1:11 AM  
Anonymous August said...

Detta kan läsas i Noam Chomskys Att förstå makten (Ordfront förlag, 2007, s 246):

''MAN: De flesta försök att planera ekonomin strider mot demokratiska ideal och stupar på det.

CHOMSKY: Det beror ju på vilka planekonomier du menar. Det finns massor av planerade ekonomier – exempelvis är USA en planerad ekonomi. Vi talar visserligen om oss själva som en ”fri marknad” men det är struntprat. De enda delarna av USA:s ekonomi som är internationellt slagkraftiga är de planerade delarna, de som är statssubventionerade, till exempel det kapitalintensiva jordbruket (som har en statsgaranterad marknad som skyddsnät om det går till överdrifter), eller den högteknologiska industrin (som är beroende av Pentagonsystemet), eller läkemedelsindustrin (som är massivt subventionerad av offentligt finansierad forskning). Det är delarna av USA-ekonomin som fungerar väl.
Och om man går till de östasiatiska länder som sägs vara de stora ekonomiska succéerna – vad alla talar om som den fria marknadsekonomins triumf – så har de inte ens den mest avlägsna relation till en fri marknadsekonomi. Formellt är de fascistiska, statsorienterade ekonomier som drivs i samarbete med stora koncerner. Detta är just fascism, det är inte fri marknad.''

Ronald Regan, som Norberg nämner på sin blogg, var förövrigt enligt Noam Chomsky en mkt marknadsfientlig president som öste in offentliga medel i det privata näringslivet.

6:19 PM  
Anonymous August said...

Och duger inte Chomsky kan jag ju citera Joseph Stiglitz, Nobelpristagare i ekonomi 2001 och före detta ekonomisk rådgivare åt Clinton och vicepresident i världsbanken (citatet är taget ur Stiglitz bok Globaliseringen och dess kritiker, s 102):

''Det var först när japanerna tryckte på om det som Världsbanken kom sig för att göra en undersökning av den ekonomiska tillväxten i Östasien (slutrapporten 1993 hade just titeln The East Asia Miracle) och först efter det att japanerna erbjudit sig att betala för den. Orsaken var uppenbar: dessa länder hade varit framgångsrika inte bara för att de inte följ merparten av Washingtonsamsynens diktat utan just därför. Även om experternas slutledningar var nedtonade i slutrapporten visade den vilken betydelsefull roll regeringarna hade spelat. Det var långt ifrån det av Washingtonsamsynen omhuldade scenariot med en minimalistisk roll för regeringsmakten.’’

9:13 PM  
Anonymous August Torngren Wartin said...

Jag har aldrig förstått hur så många människor in i det sista försöker undvika det nödvändiga erkännandet: Staten LIKSOM marknaden har oumbärliga roller att spela (som citaten jag bifogade i mina tidigare inlägg säger).

Varför alla dessa pojkdrömmar på vänster och högerkanten? De är livsfarliga, haja det ngn gång.

9:57 PM  
Anonymous Neoliberal Agenda said...

Klart staten kan göra lyckade investeringar, men jag svårt att se att gäng byråkrater generellt sett skulle göra ett bättre jobb än de som riskerar sitt eget kapital. Politiker har tex. svårt att fatta nödvändiga men tuffa beslut som att säga upp folk.

Säg att staten hade ägt Ericsson. Jag kom ihåg hur statstelevision då, 2001 eller så, hade en hel temakväll om Ericssons neddragningar. Fack och politiker var där och beklagade sig. Efteråt fick vi veta hur nödvändiga dessa neddragningar var. Tror du socialdemokrtaerna hade kunnat agera så tufft om de hade ägt Ericsson?

Ja, staten behövs för att sköta rättsväsende men att det skulle behövas för att driva business tror jag inte ett dugg på. Mellan 1860 och 1910 var skattetrycket i Sverige 5-10% av BNP och svensk ekonomi växte så det knakade. Reallönerna i tillverkningsindustrin har aldrig ökat snabbare än under denna period. Massa svenska företag startas, Atlas Copco(1873), Ericsson(1876), Asea(1883), AGA (1903), SKF (1907) för att nämna ett fåtal.

5:15 AM  
Anonymous august torngren wartin said...

Tex. transistorerna, en av 1900-talets viktigaste uppfinningar, utvecklades av Bell labs i USA, vilket var ett statsstött privat monopol med staten som enda kund under ungefär ett decennium. Dessutom utnyttjade man en statligt genererad teknik från krigsåren.

Tex. internet utvecklades av Pentagon, och mobiltelefoner vad jag vet bland annat i de statliga skandinaviska Televerken. Pentagon har i USA varit livsviktigt i utvecklandet av en hel del högteknologi.

Läkemedelsindustrin i Europa liksom USA är beroende av offentliga medel etc.

Staten har en viktig roll att spela, inte enbart som lagstiftare. Det finns en hel del teknikutveckling och forskning som aldrig skulle klara sig på marknaden förrän man kommit en bra bit på vägen. Statens har här en aktiv roll att spela. Utan stat, ingen fungerande marknad. I länder med ett feodalt jordägande måste staten fördela om jorden (som i Sydkorea och Taiwan) och i många icke-utvecklade länder måste den reglera kapitalmarknader satsa på utbildning och sjukvård, liksom forskning, allokera resurser osv, i utvecklade länder måste staten pumpa in pengar i olika delar av näringslivet liksom till och från skydda viss forsking och teknikutveckling från marknadskrafter (två saker som den sk ''marknadsvänliga'' Reagan gjorde till sin favoritsysselsättning under sin tid som USA:s president), bygga infrastruktur, satsa på utbilding, sjukvård, stifta reglerande lagar kring bankväsendet (som den amerikanska lagen Community Reinvestment Act) osv. Staten är oumbärlig, liksom marknaden, och dess roll olika beroende på om vi talar om en utvecklad/icke utvecklad ekonomi. Jag är ingen ekonom ännu, men att staten enbart behövs för att sköta rättsväsende är inget annat än trams. Staten har ALLTID spelat en viktig roll på många områden.

Läs Jospeh Stiglitz Fungerande Globalisering så hajar du vad jag talar om.

9:33 PM  
Anonymous august said...

Nu blev det lite rörigt och fel där i min uppdelning mellan utvecklade och icke-utvecklade länder, men du förstår nog min poäng.

9:37 PM  
Anonymous august said...

Dessutom är det jag nu talar om inte ''att driva business''. Det var antagligen just pga att man INTE drev business enligt marknadens spelregler som man kunde utveckla tranistorerna. Och internet, innan man överlämnade det till den privata sektorn.

Själv är jag mkt tacksam över att staten i olika länder kraftigt subventionerar eller själva står för en hel del forsking och teknikutveckling som inte överlevt på en ''fri marknad''. Du kan ju försöka förklara för mig hur ''de som riskerar sitt eget kapital'' skulle ha klarat sig ifall de på en fri marknad försökt utveckla transistorerna? Det fanns ju till en början inte ens någon egentlig kund, bara Staten.

En annan grej:

De grundläggande idéerna till det amerikanska systemet för massproduktion, för tillverkning, 1800-talets stora nya system, utarbetades på ställen som Springfield Armory, där man behövde ha utbytbara delar och noggrann kvalitetskontroll. Sedan överlämnades det till den privata sektorn.

9:51 PM  
Anonymous august said...

Ett till litet citat:

''Idag har marknadsfundamentalismens intellektuella försvar i hög grad raserats. Min forskning om informationsekonomi visade att närhelst informationen är ofullständig, och särskilt när det råder informationsasymmetri - när vissa individer vet något som andra inte vet (det vill säga alltid) - tycks den osynliga handen vara osynlig helt enkelt för att den inte finns. Utan lämplig statlig reglering och intervention leder inte marknader till ekonomisk effektivitet. [...] Idag råder det i stort sett (åtminstone bland ekonomer, om än inte bland politiker) en insikt om marknaders begränsningar. 1990-talets skandaler i Nordamerika och på andra håll störtade ''finansväsen och kapitalism modell USA'' från den piedestal där de hade stått alltför länge.''

- Joseph Stiglitz,Fungerande Globalisering, s 13


Och Neoliberal agenda, läs Lintons blogginlägg om Evo Morales från början av 2007:

http://magnuslinton.blogspot.com/2007/01/grattis-evo.html

Är det enligt dig alltid fel av staten att höja skatter, oavsett om det är mkt samhällsekonomiskt lönsamt (som i detta fall, särskilt då för de fattiga)?


(Sorry Magnus för att det blev fyra inlägg(?). Ska dämpa mig i fortsättningen, och korta ned alltsammans till ett inlägg.)

3:34 PM  
Anonymous August said...

Tycker förövrigt att detta var mkt intressant:

''The difference between the highest-earning 20 percent and the lowest-earning 20 percent is approximately a magnitude of 14, an indicator that has remained essentially the same over the last 30 years. Yet if government transfers are included in the calculation of income, Castells argued, this number decreases to a magnitude of seven in the period after 1990.''

9:47 PM  
Anonymous August said...

Vill förövrigt inflika att Chomsky-citatet har nästan tjugo år på nacken. Dvs en smula inaktuellt, men det stämmer delivs mkt bra även idag.

Ngt annat apropå Bolivia:

”De utländska företagen kan fortsätta sin verksamhet i Bolivia - men på Bolivias villkor enligt Morales. Han framhöll också att utländska investeringar i Bolivia är inte bara välkomna utan i själva verket hett eftertraktade:
-Bolivia behöver en massa investeringar. I överenskommelsen den 28 oktober förband sig de utländska energibolagen enligt tjänstemän i La Paz att investera motsvarande 23,7 miljarder kronor i den bolivianska energisektorn mellan 2007 och 2010.”

http://www2.unt.se/avd/1,,MC=3-AV_ID=557683,00.html

Så ifall ngn tror att skattesatserna på naturgas kommer att minska investeringarna i Bolivia så har de fel.

1:21 AM  

Post a Comment

<< Home