Thursday, October 30, 2008

Militära huvuden rullar

Här en jättenyhet - jag önskar jag hade haft tid att analysera. Stora frågan, som regeringen ännu inte svarat på, är VARFÖR man gör detta. Det vill säga: exakt vad har dessa militärer gjort? Att det har med morden på unga män i södra Bogota - som jag skrev om häromdan - att göra är uppenbart, men det förklarar bara en liten del av den väldiga åtgärden. Vad mer har skett? Vilka har dödats? Av vem? Vem har givit order? Vem har inte förmått stoppa det som borde stoppats? Många frågetecken. Men givetvis bra att mr börjar tas på allvar i Colombia. Om det nu är det detta är ett tecken på.

6 Comments:

Blogger Yogi Bear said...

Hur klarar Sydamerika krisen? Jag vet att du inte gillar uppdelningen, men jag får känslan av att Brasilien kommer att klara sig bättre än mer populistiska länder som Argentina.

11:19 AM  
Blogger magnus linton said...

min bild är den motsatta, att de länder som återreglerat en del står bättre rustade än de ekonomiskt vidöppna, men jag tror det är svårt o säga nåt definitivt än. ett bra inslag om den saken gick i svenska ekot för ett par veckor sen där ekonomen stefan de vylder intervjuades av lotten collin o just hävdade att de länder i syd som mest lojalt följt IMF:s råd kommer få det värst. vi får se.

3:01 PM  
Blogger Janne W said...

Att följa IMF:s råd är som att spela rakt i händerna på de globala finasiella krafter som styr IMF. De strukturomvandlingar som IMF förordar kan inte på något sätt förknippas med en stabil och ekonomisk självständighet. Istället är man totalt beroende av utländska investeringar vilka i praktiken styr landet till att producera vad någon annan vill ha, och inte vad man själv behöver.

Tror du inte Linton att investerarna redan börjat misshandla de central och sydamerikanska staternas finasiella system, för att på de viset hämta hem den sista blodsdroppen till sina respektiva aktieägare.

Inte tror jag i alla fall att nord kommer sluta bättre frihandelsavtal med mer inslag av MR nu när man själv står på ruinens brant.

1:03 AM  
Anonymous august tw said...

Vad star ´´mr´´ for?

5:23 PM  
Blogger magnus linton said...

mänskliga rättigheter

5:55 PM  
Anonymous atw said...

haha tack :)

9:24 PM  

Post a Comment

<< Home