Sunday, April 06, 2008

chávez & betongen

så blev det dags för venezolanska staten att ta över ytterligare en näring; betongindustrin. igår förklarade hugo chávez att han förstatligar "toda la industria del cemento", hela betongindustrin. direkt drabbade är mexikanska o franska bolag, som tillsammans står för 75 procent av betongmarknaden i venezuela, o de respektive regeringarna har helt förutsägbart ondgjort sig o hävdat att åtgärden är en attack mot deras länders ekonomiska intressen. chavez har dock lovat full ersättning för industrierna o har givetvis rätt att förstatliga industrier om han vill. presidentens motivering är att betongindustrin nu ska ställas i de fattigas tjänst i form av ett storskaligt bostadsbyggande, en sektor som varit svårt eftersatt och bristen på bostäder - idag råder enligt regeringen ett underskott på 1,8 miljoner hem - har varit ett av den bolivarianska revolutionens allra tydligaste misslyckanden (och den punkt där oppositionen effektivast kritiserat chávez). om staten är bättre bostadsbyggare än marknaden återstår att se, men det finns det nog skäl att tro - på kort sikt. men kanske inte på lång. åtgärden är ett led i revolutionens förtstatligande av kärnnäringar som, förutom den blommande oljeindustrin, nu bland annat inkluderar el- o telemarknaden. det jag såg av den venezolanska statens skötsel av företag när jag senast var i landet imponerade knappast. nån som har nån intressant info om hur telemarknaden utvecklats sen staten tog över?

8 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Var inte det lite fegt? Okej att det finns mycket stora problem med tele- kommunikationer i Venezuela, men om du varit i landet kanske du också har sett under vilka omständigheter man har att arbeta. I dagsläget ringer folk från automater eftersom det ofta är svårt att dra till bostäderna.

I de avseendena är det utmärkt att man satsar på byggande. I huvudstaden lever människor i utpräglade kåkstäder och just bostäder utgör som du skriver ett av de absolut största problemen i landet.

Redan tidigare har regeringen avsatt resurser till att bygga bostäder. Genom att förstatliga de här företagen blir arbetet både billigare för staten och mer effektivt. Man gör sig dessutom oberoende av utländska krafter, vilket är positivt, då Venezuela som du vet kanske vet åker på smäll efter smäll då privata intressen har en annan vilja än regeringen.

Gällande statens sätt att sköta företag missar du också mycket av verkligeheten. Har du sett hur järnvägen utvecklas och byggs ut? Där kan man tala om goda kommunikationer. Även om landet med sin olja är en stor miljödödare ligger ligger man också långt fram ifråga om förnyelsebar energi. Allt detta sköts och drivs av staten.

Vem som äger och sköter ett företag är inte bara en ekonomisk fråga, utan också en demokratisk. I Venezuela har detta ställts på sin spets vid ett flertal tillfällen då oppositionella har genomfört lockouter, bojkotter, eller som i dagsläget, helt enkelt hamstrar varor.

De franska och mexicanska företagen har säkerligen gjort enorma vinster i Venezuela, får de nu betalt för sina företag kan jag inte säga att jag tycker speciellt synd om dem...

3:29 PM  
Blogger Schyberg said...

Detta kommer ju bli dödsstöten för all utländsk etablering i Venezuela, som är så oerhört viktig då pengar inte finns på annat håll. Jag tvivlar, oavsett intentioner, på att staten kommer använda företagen bättre. Att sluta sig i en globaliserad värld betyder bara fattigdom.

3:21 AM  
Anonymous Anonymous said...

Vad menar du?

Är det något Venezuela har är det pengar! Landet är ett världens rikaste på naturresurser, och då talar jag inte bara om olja, utan om vatten, gas, järn, osv. De har ju allt! Problemet för landet är att antingen utländska bolag har förvaltat deras resurser, eller att en inhemsk oligarki gjort det.

Samma problem gäller för centrala företagsnäringar. Venezuela arbetar ju stenhårt för att bli oberoende nu, just för att privata eller utländska intressen inte ska kunna utföra tvångsåtgärder mot landet och för att man ska förvalta sina egna egendomar.

Du säger att det innebär fattigdom att "sluta sig i en globaliserad värld". Problemet är väl snarare att Venezuela allt för länge legat öppet för åderlåtning. Den öppenhet du förespråkar kommer aldrig att ske till det fattigare landets fördel. Aldrig.

Dessutom kan man inte på något sätt anklaga Venezuela för att vara slutet. Landet är enormt aktivt i flera större internationella samarbeten, t.ex. ALBA, Mercosur, m.fl., m.fl...

11:01 AM  
Blogger Schyberg said...

Venezuela är rikt på naturresurser, men inte kapital att bryta dem med. En järnåder gör ingen nytta om den bara ligger under jord, utländska företag ger jobb och kunskap åt befolkningen så att branscherna utvecklas. Nu vill Chávez få bort en av de viktigaste ingredienserna för ett lands utveckling, möjligheten att investera och få avkastning för det. Inget företag i världen, som sagt, kommer vilja förlägga sin verksamhet där. Jag vill inte tänka på hur många jobb som reelt kommer att förloras tack vare Chávez.

Under 80- och 90-talet minskade den ekonomiska friheten dramatiskt i Venezuela, det var således frånvaron av globalisering som utgjorde grunden för fattigdomen. Venezuela behöver ett företagsvänligt klimat, en korruptionsfri byråkrati säkerhetsväsen. Annars kan Chávez nationalisera hur många bolag som helst. För venezolanernas skull hoppas jag att han antingen stannar upp och tänker till, eller lämnar makten helt.

1:55 AM  
Anonymous Anonymous said...

Visst finns det problem med kunskap inom vissa näringar i Venezuela, men det har man nog inga större svårigheter att lösa. Jag tvivlar på att det är ett problem inom betongindustrin. Man ingår som sagt också idag i ett stort antal samarbeten och utbyten, där all behövlig kunskap finns.

Och en av de viktigaste ingredienserna för ett lands utveckling är inte utländska företagare, utan att ta kontrollen över de egna näringarna. Poängen är ju att landet ska utvecklas och att folk ska få jobb, men på landets egna villkor.

Det du skriver om 80-90- talen känns väldigt märkligt. Visst var det en riktigt jävlig tid för landet, men det berodde ju dels på att annat ägande än privat knappast existerade. Ingen offentlig vård och många kunde inte utbilda sig, ca 80% av landet levde i fattigdom, medan andra faktiskt levde som troll.

Till grund för dessa problem låg dels marknadsekonomiska orsaker, men också korruption. Landet har alltid genomsyrats av korruption och det är först efter att man på allvar börjat motarbeta korruptionen som staten kan tillgodogöra sig vinsterna av olja och andra näringar.

Pengar finns, resurser finns, kunskap finns och där det inte finns kan det skaffas. Vad Venezuela behöver är inte paroller som "företagsklimat och globalisering", de behöver utveckling och omfördelning...

8:01 AM  
Blogger litensegoviaboij said...

Hej!
1. TACK för bra kurslitteratur; Americanos ingâr ju i Interkulturell Pedagogik...s (LiU) kurslitteratur.

2. Jag bor i Spanien sen nâgot âr tillbaka, här har det tjatats mycket om "por que no te callas?" Gissar att du vet at det handlar om spanske kungens tystande av Chavez. KLART att spanjorerna inte gillar Chavez; här kallar man honom diktator (framförallt eftersom "nyheter" här snarare är skvaller) och Repsol och Telefonica är ju trots allt spanska företag. Själv tycker jag inte det är mer än rätt att ta tillbaka sâ mycket det gâr, framförallt eftersom det mest av allt är spanjorerna som drabbas, och i den postkolonialism som är JÄTTESTARK här tycker jag inte de förtjanar annat.

3. Schybergs kommentar "Att sluta sig i en globaliserad värld betyder bara fattigdom." tycker jag gâng efter annan visat sig felaktig, eftersom i den här globaliserade världen är det bara de rika som blir rikare och de fattiga fattigare. Jag tror inte det minsta att det skulle bli mindre fattigdom av att fortsätta lâta andra länder exploatera.

6:15 PM  
Blogger magnus linton said...

tack alla för inlägg. en sak bara till anonym: ang telekommunikationer så menade jag inte att antyda att det gått dåligt efter statens övertagande, jag har inte varit där mkt på sistone o har ingen aning o frågade helt förutsättningslöst. av ditt svar verkar det som det går illa - är det så? svårt o se att omständigheterna i venezuela skulle vara värre än de här i colombia o här får man fungerande mob på en kvart o fast tel/bredband/teve (oftast i paket) på fyra dagar även i en nedgången del av stan som den vi bor i. marknaden sköts dels av halvstatliga etb plus tre fyra privata konkurrenter vara telmex (mexikansk) o telefonica (spanskt) är några. etb (vårt bolag) funkar just nu men vi har haft gigantiska problem o håller nu på att byta till telmex för de har ett grymt erbjudande med 60 kanalers kabelteve som etb saknar. hur ser saker o ting ut i venezuela?

7:02 PM  
Anonymous Anonymous said...

Många har ju inte telefon hemma alls, i synnerhet inte fast telefoni. De som sen har mobiltelefon är de som ringer mycket, annars går ju många till den lokala internet- och telefon- butiken för att samtala och surfa. Har funkat ganska bra när jag testat, men det är ju ofta kö och så.

Det jag hoppas på nu är att man satsar hårt på riktiga bostäder med dragna ledningar och kablar, så att alla kan få Internet hemma, men det är nog ett tag dit. Internet vore nog bra för demokratin också...

Ovanstående gäller dock främst Caracas, resten av landet är ju inte så hårt åtgånget....

10:33 PM  

Post a Comment

<< Home