Saturday, May 31, 2008

hedonism

ser att nya arena är ute med min essä om hedonism.

8 Comments:

Anonymous Sanna said...

Inspirerande text. Bra att du får in djurrätten på ett hörn, den borde bli obligatorisk när progressivitet kommer på tal. Tycker dock det där med postmodernt vs klassicism delvis är lite tveksamt i sammanhanget. Kanske inte som fråga i sig, men i.o.m. du utgår från ett mediaperspektiv så får polemiken något livstidsmagasins-aktigt över sig och det färgar av sig på helhetsintrycket. Många artiklar i Arena tror jag skulle bli mer övertygande om man skar ner på mediapolemiken.

Artikeln är är f.ö. på andraplats på digfis veckolista! http://www.digfi.com/default.aspx?id=11873

11:40 PM  
Blogger magnus linton said...

skoj. håller med om att arena ibland tar spjärn mot andra medier på ett sätt som känns ansträngt, men måste säga att jag inte riktigt tycker denna text gör det. artikelns utgångspunkt är väl bara marginellt vad jag upplever som "debatten", o betydligt mer koncentrerad kring ett antal väl kontrollerbara fakta: abortsiffror, urbanisering, dödshjälp, fildelning, homosex, droganvändning, etc. eller missuppfattar jag dej?

12:47 AM  
Anonymous daniel said...

Jag tycker din reducering av etiken till det rent kroppsliga är problematisk. Du skriver mer referering till C. Hitchens att etik handlar om kroppen – inte om själen, och visst är det delvis så, men människan är inte bara en biokemisk maskin (även om vissa materialistiska reduktionister tror det). Vi har ett psyke, ett jag, ett medvetande eller vad vi nu ska kalla det, och det är ju tveklöst som så att människans etik berör mer än rent kroppsliga aspekter av existensen. En etik grundad på en metafysisk materialism/naturalism verkar bortse från detta faktum och jag kan inte förstå hur du kan gå med på att reducera etiken till det endast kroppsliga. Vad händer med alla psykologiska kränkningar utifrån en sådan etiksyn? (tänk typ mobbing, förtal, sexuella verbala kränkningar, utfrysning etc.) En moralfilosofi värd namnet måste givetvis kunna ta med detta. Här lämnar hedonismen mycket övrigt att önska.

Som filosofiskt intresserad undrar jag varför en filosofi ska ses som ”nykter” för att den uttryckligen förnekar guds existens? Varför är en position som förnekar tron på något transcendent en mer nykter position än teism? En ateistisk (eller agnostisk) världsbild är lika mycket en livsåskådning (det finns ingen default position när det gäller de stora frågorna), med en mängd uppfattningar och synsätt på livet, naturen, moralen etc., som en kristen (eller annan religiös) livsåskådning. Det är ju knappast inte som så att en ateistisk världsbild är mer rationell än en kristen. Det finns argument för båda positionerna – och mer därtill såklart, det handlar om erfarenheter och olika sätt att tackla människans existentiella frågor. Universums existens (och vår däri) blir inte nödvändigtvis mindre mystiskt bara för att vi kan förklara alltfler fascinerande fenomen om universum och livets utveckling. Personligen tycker jag snarare det faktum att universum överhuvudtaget är möjligt att begripa sig på pekar mot någonting större – en mening, ett syfte, ja, hemska tanke, Gud rentav.

10:31 PM  
Blogger Waldemar said...

En intressant artikel som tar Nietzsches varning om en sekulariserad kristen etik på allvar. Ett problem är förstås innehållet i pragmatiken- det blir en annan politik om samhället tagit sig fram till en ståndpunkt genom diskussion och kunnat ta till sig ett fenomen, än om ett fenomen sakta placerat sig under ytan. Aborter kanske utförs i Sydamerika i hög grad, men kvinnor utsätts för stora problem då dess undertrycka status alltid kan dras upp. Det är därför politisk medvetenhet är viktig.

Håller inte med dig i alla lägen, Magnus, men din artikel pekar ut en hel del intressant tankeriktningar.

10:09 PM  
Anonymous Anonymous said...

Vem har påstått att hedonismens välmåendesträvanden inskränker sig till det rent kroppsliga? Däremot är synen på kroppen och själen som två disjunkta mängder som, tillsammans med "anden", utgör helheten "människa" ett, i mina ögon, mkt suspekt synsätt.

4:13 PM  
Blogger magnus linton said...

daniel: håller med om att ett totalt förnekande av guds existens inte är mer nyktert än en gudstro. var en dålig formulering. jag är agnostiker. men av resten du skriver begriper jag inte mkt; förutsätter psykologi religion? får du nog inte många att hålla med om. kan bara troende vara emot mobbing? herrejävlar så sjukt. vad gäller etik så vet jag inte vad den ska bygga på om inte det vi VET om världen. du kan ju hävda att ett två dar gammalt embryo är mer skyddsvärt än livet för en kvinna som riskerar dö av graviditeten, men hur låter det argumentet? för min del får du o din fru gärna dela den uppfattningen o handla därefter (även om jag tycker det vore tragiskt för henne), men varför måste ni tvinga oss andra att leva efter era totalitära dogmer? problemet i fråga om etik är ju inte att kristna tvingas leva efter sekulära lagar i hedonistiska samhällen som det svenska, utan att icke-troende i stora delar av världen tvingas leva som om bibeln o andra böcker var nåt o ta på allvar. i liberal andra lämnar vi er i fred med er övertygelse, varför kan ni inte låta oss hållas med vår? varför kallar ni oss mördare när det i själva verket är era dogmer som driver miljoner i graven varje år? varför stödjer ni lagar som tvingar småflickor på flykt eller döden?

4:50 PM  
Anonymous Anonymous said...

magnus: Har du läst någon av Torbjörn Tännsjö's publikationer och vad skulle du i så fall rekommendera för en utilitarist i vardande? Du får gärna rekommendera andra filosofer inom området; intresset för Tännsjö ligger mest i kopplingen till den svenska, nog så tröga, debatten. Ber om ursäkt för off-topic.

/markus

4:42 PM  
Blogger magnus linton said...

hej markus. tännsjö har ju mest skrivit om liv o död o jag har läst "göra barn", "välja barn", "manipulerat liv" o "du skall understundom dräpa" o tycker alla ger en bra grund o stå på. hans bok "konservatism" är också nyttig men känns slarvigare. har du bara tid med en skulle jag välja "du skall understundom dräpa" även om den har ett par år på nacken. vet inte vilka böcker som finns på svenska av michel onfray numera, men hans alster är mer politiskt orienterade vilket är roligt o han kopplar pragmatism o hedonism till anarkism på ett sätt jag finner attraktivt. john stuart mills "om friheten" o "utilitarianism" är också skoj läsning i fältet. finns massor av mer, men börja där. ha skoj med böckerna./m

5:06 PM  

Post a Comment

<< Home