Saturday, December 02, 2006

bättre opposition

alla som läst denna blogg vet att det är val i venezuela i morn. här en kort text jag skrev o som går i dagens expressen:

Mest intressant med söndagens presidentval i Venezuela är för första gången inte Hugo Chávez själv utan att landet nu fått vad det länge saknat: en opposition. Förvisso helt utan chanser att denna gång stoppa Chávez resa mot sitt mål – att bli en ny Peron – men ändå en start på en angelägen nationell tillnyktring. Sen Chávez valdes 1998 har han inte förlorat ett enda val – förutom president- och parlamentsval har Venezuela haft en rad folkomröstningar – och det har berott mindre på Chávez auktoritära drag än på att han spelat mot öppet mål. En förvirrad, korrumperad och evigt konspirerande höger har inte förmått ställa upp annat än clowner som motstånd och i snart ett decennium har Hugo Chávez med ett brett garv rullat bollen mellan deras ben. Nye motkandidaten Manuel Rosales, seriös och populär guvernör i oljedelstaten Zulia, har lyckats samla regeringens motståndare kring nåt som inte bara ser ut som desperat privilegiebevarande utan en alternativ politik för alla. Det tycks inte räcka mer än halvvägs denna gång, men ändå är det mycket positivt. För demokratin.

6 Comments:

Anonymous August Torngren Wartin said...

Jag måste få fråga en sak angående fattigodmen i Venezuela under Chávez. Du har skrivit, i din artikel ''Chávez bakom uniformen'' att ''Hugo Chávez stora verk är att han politiserat och fått kåkstädernas folk på fötter, och hans stora misslyckande är ett sorgligt faktum som han aldrig talar om, nämligen att under hans styre har fattigdomen i landet ökat med 18 procent.''

På latinamerika.nu (http://latinamerika.nu/Nyhet/801/venezuela-gar-till-val/?c=2Politik-38-Samhaelle) kan jag dock läsa följande: ''För 2007 har landet en budget på 53 500 miljoner dollar, varav 44,6 procent kommer att gå till sociala utgifter. Mellan 2006 och 2007 ökade budgetposten för utbildning, hälsa, social säkerhet, bostäder, kultur, vetenskap och teknik med 10 procent, skriver den ecuadorianska tidningen El Comercio. Sedan 1998 har andelen människor som lever i fattigdom minskat med 49 procent.''

Hur kan siffrorna se så olika ut?

3:14 PM  
Blogger magnus linton said...

handlar om olika sätt o mäta. i min text - var en recension - använde jag den siffra boken hade o jag tror skillnaden är en följd av om man räknar att människor tjänat egna pengar eller fått gåvor från staten. texten i mercurio räknar förmodligen med att den som får en matcheck på mer än två dollar om dagen inte längre är fattig enligt fn:s definition (=den som lever på mindre än två dollar är "fattig", den som lever på mindre än en dollar är "extremt fattig") medan författarna till "chavez sin uniforme" gissar jag har ett mer dynamiskt mått som är mer knutet till ekonomisk aktivitet o kräver viss autonomi, etc. är i buenos aires nu o har inte boken här o det var länge sen jag skrev texten men jag är övertygad om att bokens siffra har en källa, kanske världsbanken.

7:21 PM  
Anonymous August Torngren Wartin said...

Ok, tack för svaret!

9:58 PM  
Anonymous Erik S said...

Visst är det bra att det finns en opposition i Venezuela, och att de nu verkar följa de demokratiska spelreglerna. Och visst kan man diskutera Hugo Chavéz något nyckfulla utspel och aggressiva retorik. Men jag ifrågasätter nog ditt omdöme om Manuel Rosales som varandes "seriös".

Hurpass "seriöst" är det att i sin valkampanj försöka övertrumfa Hugo Chavéz med ÄNNU mer populistiska vallöften, bl. a. erbjudandet om bankkort ("Mi Negrita") med utbelningar av oljeinkomster direkt till medborgarna som en slags "förmån"? Detta samtidigt som man nu accepterade Chavéz populära sociala program "Missiones" som man ville behålla OCH satsa mer pengar på att bekämpa brottslighet, vapen och korruption???? I mina öron låter detta inte seriöst, utan snarare som populistiskt valfläsk.

Minns också att Manuel Rosales skakade hand med de som låg bakom kuppförsöket mot Chavéz 2002 (det finns fotodokumenterat), vilket gör att man undrar hur pass demokratiskt sinnad han egentligen är.

Slutligen: I ett antal år har nu oppositionen i Venezuela ropat att "vargen kommer" om Hugo Chavéz och hans påstådda införande av Castro-diktatur. Det har ännu inte hänt. Tvärtom har fattigdomen minskat under Chavéz, vilket t. o. m. borgerliga svenska tidningar erkänner, och landets tillväxt är den högsta i Latinamerika, högre än i grannlandet Brasilien som vänsterliberaler i Sverige brukar lyfta fram som ett bättre exempel på hur en ledare bör agera.

Min slutsats av hela den svenska och internationella mediabevakningen av Hugo Chavéz, inklusiva Magnus Lintons högst subjektiva artiklar, är att jag har blivit oerhört mycket mer skeptisk mot allt som påstås om landet. Det enda sättet att få en någorlunda balanserad bild är att läsa såväl Nathan Shacher i DN, Magnus Linton i Expressen/Arena, Flamman och VenezuelaNews. Alla dessa partsinlagor visar olika delar av skeendet i Venezuela, och jag är oerhört skeptisk mot alla försök att utmåla Chavéz som antingen hjälte eller skurk.

1:21 PM  
Blogger magnus linton said...

rosales inblandning i kuppen (mer än ett fototillfälle) är givetvis mkt graverande, o när jag skriver "seriös" i fråga om venezuela ligger ribban lågt. helt sant. vad jag menade var bara att landet fått en opposition som nu till slut förstått att chávez bara kan plockas bort med demokratiska medel. det är ett stort framsteg. du har helt rätt i att en vettig bild av fenomenet chávez bara kan fås genom att läsa många olika källor, just den sortens möjlighet som berövats folket i kuba, det land som är chávez mönsterland.

4:07 PM  
Anonymous August Torngren Wartin said...

http://venezuelanyheter.blogspot.com/2006/05/fattigdomen-minskar-under-chavez-styre.html

Om fattigdomen i Venezuela.

7:24 PM  

Post a Comment

<< Home