Thursday, November 30, 2006

Chavez o framtiden

När det blir dags för val i Venezuela samlas reportar från hela världen o de som är intresserade av att få en balanserad bild av fenomenet Chávez brukar göra en intervju med sossen Teodoro Petkoff (TP), redaktör för tidningen Tal Cual o en av landets mest kända intellektuella. Jag träffade honom själv för sex år sen för o få ett bättre grepp om Chávez inför en bilaga jag skrev om den venezolanska revolutionen till tidningen Arbetaren. Det var skoj, o upplysande. Idag kör argentinska El Clarin en intervju med honom inför söndagens val o eftersom svensk venezuelabevakning brukar vara stereotyp tar jag här risken att stämmas för upphovsrättsbrott o gör en snabböversättning av stora delar av den. Reportern är Telma Luzzani (TL) o bakgrunden är alltså att Chávez suttit sen 1998, blivit ett nytt hopp för en global vänster o med all sannolikhet väljs om på söndag. Försök läsa allt som ett sorts gigacitat så kanske El Clarin är snälla;-). I eder tjänst./m

TL: Regeringen säger att Venezuela är på väg mot en "deltagande demokrati" och oppositionen säger att landet är på väg mot "castrokommunism" - vem har rätt?

TP: Ingen kan förneka att här pågår en process mot folklig empowerment. En rad viktiga former för folkligt organiserat deltagande har skapats o några av dessa har redan institutionaliserats, som grannskapsråden och kooperativen. Men det handlar bara om beslutsformer på lokal nivå och de löper en klar risk att sluta som kanaler för att realisera regeringspartiets vilja. Venezuela har en lång sådan politisk tradition och Chávez parti, Den Femte Republiken (MVR), är bara ännu ett exempel i denna. Det finns alltså en intressant motsägelse mellan partiet och de sociala rörelserna, eftersom MVR envisas med att påtvinga andra sina ledare och sin politik.

TL: Chávez säger att han håller på att skapa en nytt koncept för utbildning och sjukvård - stämmer det?

TP: Ja, det stämmer och det skapar en väldig oro här. Till exempel används nu utbildningsväsendet som ett ideologiskt instrument för att lära eleverna något man kallar "den bolivarianska revolutionens värden", men det har visat sig att dessa så kallade värden ännu återstår att definiera. Regeringen är så inneffektiv så de 130 000 lärare som ska lära ut dessa "värden" ännu inte har utbildats i dess innehåll så de undervisar bara samma sak de alltid undervisat.

TL: Men så har väl alla stater gjort. En borgerlig demokrati formar ju också eleverna med rad borgerliga "värden".

TP: Visst, men ni i Argentina har till exempel en mångfald i tänkandet trots att allt sorterar under ett utbildningsväsende. I de borgerliga demokratierna är det så, men här finns en ambition att skapa ett enhetligt tänkande - som i Sovjet eller på Kuba. Jag föredrar ett system med fria lärare i stället för ett där det slås fast att Hugo Chávez och den bolivarianska revolutionen är de venezolanska medborgarnas centrum.

TL: Kan det gå våldsamt till på söndag?

TP: Det hoppas jag inte.

TL: Många talar om att det finns mycket vapen i omlopp.

TP: Absolut, det här landet har fler vapen per tusen invånare än något annat land i Latinamerika.

TL: Skulle du definiera Chávez regering som en vänsterregering?

TP: Det är svårt att göra en bestämd definition. Hans retorik är en sorts blandning av nattstånden stalinism och fascism. I hans sätt att regera finns klara drag av fascism, som vålds- och hjältekulten. I Chávez marginal har det skapats en ny sorts höger; "la boliburguesia", den bolivairianska klassen, som i dag lever på korruption i den växande byråkratin. De summor som omsätts i handeln med olja är miljardstora, liksom i handeln med vapenutrustning och de olika statliga kontrakt som skrivs. Det vill säga klassiska problem för oljestater. Man måste komma ihåg att i vår centralbank och i olika fonder finns en större dollarreserv än i hela övriga Latinamerika tillsammans.

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Tidningen heter El Clarín, inte Clarin.

10:09 PM  
Blogger magnus linton said...

ho ho - klart den gör. du menar du hade svårt o fatta?

11:29 PM  
Anonymous joel said...

Har spenderat de föregående dagarna med att "läsa in mig" lite på din blogg, och andra väldigt intressanta artiklar i Arena. Ska väl nämnas att din senaaste bok "Americanos" varit mycket angenäm läsning under hösten, men en fråga dyker dock upp. Rättvis och hållbar utveckling. Vad är din kommentar runt ex: Rättvisemärkt, Rena kläder, Oxfam etc...?

1:32 PM  

Post a Comment

<< Home