Thursday, November 30, 2006

Chavez forever?

Hugo Chávez tycks inte ha några problem att än en gång vinna ett val. Enligt alla mätningar är Venezuelas hopplösa oppostition akterseglad igen, även om den skärpt till sig. Det senare är verkligen välkommet för Chávez har lovat att om han vinner på söndag så blir det snart en folkomröstning som om han vinner den - Chávez brukar vinna folkomröstningar - ger honom möjlighet att sitta kvar till 2021. Huh. Den bästa bok om Chávez av alla som kommit det senaste året är Cristina Marcano och Alberto Barrera biografi "Hugo Chávez Sin Uniforme". Ger mycket bra bakgrund till tragedin Venezuela o hur Chávez kunnat få sånt grepp om landet. Recenserade den i P1:s Obs i somras. Läs här.

2 Comments:

Blogger Erik Andersson said...

Att kalla vad som hänt i Venezuela de senaste 8 åren för en tragedi är ett dåligt skämt. Jfr. "Tsunamin" med "Bygga skolor och sjukhus" åt de fattiga och kom tillbaka när du har vettigare referensramar. Välkommen till bloggen, förresten.

5:12 AM  
Blogger magnus linton said...

klart det vore - om jag hade syftat på hugo chavez projekt. gjorde jag förstås inte utan alla de senaste decennier (inte minst den nyliberala yran) som lett till att ett så makalöst rikt land har halva befolkningen i favelor. en sann tragedi.

6:47 PM  

Post a Comment

<< Home