Tuesday, February 13, 2007

bitvis patetiskt

att vara bolivias nye president inte lätt; från ett håll kläms han av rastlösa radikaler o från andra av reaktionära rövare - o båda sidorna är beväpnade. de förra med dynamit eller gevär o de senare med pengar o med bolivias närmast anarkistiska upprorstradition är det minst sagt svårt att skapa hållbar utveckling, det alla säger sig vara för men få vill vara med o ansvara för.

när evo morales valdes för nu drygt ett år sen o blev latinamerikas förste indianpesident inleddes en folklig revolt som ingen, åtminstone öppet, i dag motsätter sig. rasismen måste bort. jorden delas upp. naturrikedomarnas frukter tillfalla folket. människor få medborgardokument. alla börja betala skatt. o rent generellt måste nån städa upp efter nyliberalismens alla misslyckanden. evo är, tycker de flesta här, den just nu bäst lämpade att leda detta akuta jobb o det råder ingen tvekan om den generella (o även internationella) sympatin för den nya regeringens hittills otvetydiga framgång: att man lyckats inkludera de tidigare exkluderade massorna i den politiska processen. i bolivia har, det ser varje besökare, ett nytt kapitel inletts o alla - verkligen alla - är med. hittills.

det svåra dilemma bolivia nu genomlever är att många av dem som röstats in i makten vill fortsätta att stå utanför den. mas, regeringspartiet, är i grunden en sorts paraply för landets sociala rörelser o från de krafter som nu - för att demokratin ska leva vidare - måste fortsätta att mobilisera folk o krav utomparlamentariskt har en hel generation ledare försvunnit (sitter i dag i regeringen) o tomrummet är uppenbart. gruvarbetare, jordlösa, kokaodlare, kvinnor, indianer - de identiteter som varit grund för den organisering som burit fram bolivias demokratiska revolution är i dag vilsna som rörelser o har uppenbara problem att förhålla sig till regeringsmakten, dvs sina tidigare förtroendevalda. men förvirringen går också åt andra hållet; de personer som i dag är ministrar har, med några få undantag, svårt att acceptera sina roller som ansvarstagare för hela folket o fortsätter just nu rätt patetiska försök att både vara regeringsmedlemmar o vägblockadsarrangörer. det går sådär. eller snarare: det går dåligt.

ett exempel är förra veckans gruvarbetarmanifestation. med krav på skattebefrielse kom tjugo tusen hjälmbärande kooperativister i gruvbranschen hit till la paz o skrämde upp befolkning (o regering) genom att spränga dynamit i gränder o skrika högt. politiskt var de inte helt borta, men det oroväckande var att evo inför hoten snabbt backade från vad han tidigare sagt om "allas skyldighet att betala skatt" o sen skrev under i stort sett varje krav demonstrationen framförde. folkrörelser ska förstås kunna utöva påtryckningar i en demokrati, o visst krävs en stenhård uppbackning för att inte de reaktionära jordägarna i öst ska rulla tillbaka de sociala framsteg som nu inletts - men den nya regeringens rädsla för att stöta sig med alla sorters motsatta intressen är bitvis smärtsamt fladdrig att bevittna.

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Tack för en intressant och balanserad redogörelse för Evo's dilemma mellan dynamit och ekonomisk makt. Det kommer att bli oerhört intressant att följa utvecklingen och jag ser fram emot flera temperaturtagningar. Man kna väl hoppas att ministrarna kan finna sina roller och överlåta manifestationerna till frivilliga krafter som själva finansierar sina spektakulära gigs.

11:52 AM  
Blogger magnus linton said...

blir utan tvekan spännande att följa bolivia. ett par böcker är på gång om morales politiska äventyr, dock än så länge bara på spanska. ska göra vad jag kan för att få dem översatta.

6:08 AM  
Anonymous Anonymous said...

juárez då?

4:37 PM  

Post a Comment

<< Home