Saturday, January 27, 2007

Gastrubbel

Så drabbades solskenshistorien med Bolivia nationalisering av ett nytt bakslag; här hoppar den nyligen tillsatta chefen för landets statliga energibolag av. Skäl: kunde inte komma överens med Evo. Juan Carlos Ortiz är den andre tillsatta chefen som säger upp sig sen Morales genomförde sitt uppmärksammade förstatligande 1 maj 2006. Inte bra.

4 Comments:

Anonymous August Torngren Wartin said...

Apropå fattigdom i Latinamerika så skriver Johan Norberg följande i ämnet:

''At one of the conferences in Madrid where I spoke, Cristian Larroulet from Libertad y Desarrollo in Chile presented some interesting insights on Latin America’s development. The left often points out that Latin America has grown less than expected, and that poverty has not been reduced during the 1990s, despite markets reforms.

Larroulet divided Latin American countries in quarters, depending on the extent of their reforms 1990-2003 (according to the economic freedom index), which revealed an interesting pattern:

Countries
Growth 1990-2003

Deep reform
+4.6%

Some reform
+3.2%

Few reforms
+2.4%

No reform
+1.3%Countries Poverty change (<$2)
Deep reform – 8.5%
Some reform + 2.1%
Few reforms + 1.6%
No reform + 24.5%


In other words, it’s right to complain about the lack of progress in large parts of Latin America if you simultaneously complain about the fact that few Latin American countries have reformed seriously.''

(http://www.johannorberg.net/?page=displayblog&month=07&year=2006#1791)

Jag skulle vilja se någon bemöta detta. Någon här som kan/orkar?

1:01 PM  
Anonymous August Torngren Wartin said...

Ingen ekonom som kan kontra? Eller någon annan insatt?

6:09 PM  
Anonymous elliv said...

August
Din länk funkar inte. För att bemöta statistiken skulle behövas ett underlag. Dvs vilka länder pratar vi om och hur ser siffrorna ut för respektive land. Den trend som är tydlig nu är att länderna i Sydamerika försöker bli av med skuldfällan för att aldrig mer behöva utsättas för IMF's "rådgivning" rörande "reformer". Mercosur planerar också att starta en egen utvecklingsbank.

9:25 PM  
Anonymous August Torngren Wartin said...

Länken fungerar iaf för mig.

Prova annars denna.

Jag är medveten om att ett underlag skulle behövas. Ska maila Norberg angående detta, och fråga vilka länder statistiken baserar sig på.

10:44 AM  

Post a Comment

<< Home